Work to be Judged

รวมบทความเกี่ยวกับการแพทย์การรักษาสุขภาพ เรื่องบทความต่างๆมากมาย รวมทั้งเกร็ดความทั่วไปและวิธีการดำเนิดการรักษา เพื่อสุขคุณเพื่อสุขเรา 

titel image 01

Doctor

แพทย์หรือหมอเป็นอาชีพหนึ่งที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ เพราะนอกจากจะเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับ มีหน้ามีตามี ผู้คนในสังคมให้ความเคารพนับถือแล้ว หน้าที่ในความรับผิดชอบของหมอก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นั้นคือการช่วยเหลือชีวิตผู้คน ให้พ้นจากโรคภัย ที่รุมเร้าและสร้างความทุกข์ทรมานทางกาย ที่อาจจะช่วยแก้ไข้ความทุกข์ทางใจได้ในขณะเดียวกัน 

บทบาทของเทคโนโลยีการแพทย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ — Global Health

หนึ่งในวงการที่เทคโนโลยีเข้าไปมีบทบาทและพลิกวิธีการทำงานของผู้คน คือ วงการสุขภาพ เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมงานด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและการป้องกันดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในระดับ global health จะพบว่า คนทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทางสุขภาพในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น คนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นผลให้โรค NCD แพร่หลาย คนหันมาสนใจสุขภาพส่วนตัว (personal health/ individual) มากขึ้น และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ

titel image 02

สินค้าใหม่ของเรา...

สาระความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ

บทความแนะนำ