Blog

ปวดหลังเรื้อรัง อันตรายที่ไม่ปล่อยผ่าน

หลายคนก็อาจจะละเลยกับอาหารปวดหลังกันไปเยอะอย่างมาก ซึ่งอาการปวดหลังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากโรคนี้ถ้าหากเรามองข้ามไป มันก็อาจจะเป็นภัยร้ายที่จะเข้ามาทำร้านตัวเรา

5 วิธีป้องกันเด็กเล็กท้องเสีย

การถ่ายอุจจาระของแต่ละคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของการกินเพราะถ้าหากเราเลือกรับประทานอาหารที่กากใยมาก ก็จะทำให้การขับถ่ายของเรานั้นอาจจะถ่ายบ่อยกว่าปกติ

6 ข้อปฎิบัติช่วยเลี่ยงจากโรคแพ้อากาศ

เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคแพ้อากาศนั้น เราก็จะต้องมีวิธีการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี 6 ข้อปฎิบัติช่วยเลี่ยงจากโรคแพ้อากาศ  ดังต่อไปนี้

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อสิ่งแปลกปลอมกั้นระบบทางเดินหายใจ

การที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปกั้นในระบบทางเดินทางใจหรือในลำคอนั้น ก็สามารถที่จะเกิดได้แทบทุกวันเลยนะครับ จะเกิดขึ้นเมื่อไร่ ตอนไหนก็ได้ แต่วิธีการปฐมพยาบาล

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

หลายคนมักจะประสบกับปัญหา อาการเวียนศีรษะ ถือเป็นอาการที่ที่นาเป็นห่วงอย่างมากเลย บางคนนั้นก็มักจะมีอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกหมุนคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆ

ไข้หวัดใหญ่โรคที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝน

ไข้หวัดใหญ่โรคที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝน โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ มีการระบาดกันเป็นวงกว้าง โดยไข้หวัดใหญ่ก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา

1 2 3 4 8