7 เคล็ดลับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยยุคใหม่

7 เคล็ดลับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยยุคใหม่ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข :1.กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 2.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ