การแพทย์ไทยก้าวไกลระดับโลก

ทุกวันนี้นั้นการแพทย์ของไทยเราก็สามารถที่จะโด่งดังไปในระดับโลกไปแล้ว ซึ่งทำให้ฝีมือของหมอไทยนั้นก็สามารถที่จะสู้กับฝีมือของแพทย์ต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเลย