ความเครียดเกิดจากอะไร สาเหตุ อาการ และวิธีจัดการ

ความเครียดเกิดจากอะไร สาเหตุ อาการ และวิธีจัดการ 01

ความเครียดเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายและจิตใจแสดงออกเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญกับภาวะกดดันต่างๆ ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใด ความเครียดจึงส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนควบคุมการเผาผลาญ ความดัน การหายใจ และความตื่นตัว ขณะที่จิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองด้านอารมณ์ความรู้สึก เช่น วิตกกังวล ตึงเครียด กลัว เป็นต้น

ชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเต็มไปด้วยความกดดันและความท้าทายต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาการเงิน ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาส่วนตัวอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่ง “ความเครียด” ได้ทั้งสิ้น

ความเครียดถือเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของร่างกายและจิตใจต่อสถานการณ์ที่กดดัน แต่ถ้าไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม มันอาจกลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้

เพื่อให้เข้าใจความเครียดอย่างแท้จริง บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักความเครียดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่นิยามความหมาย สาเหตุต้นตอ สัญญาณเตือน ผลกระทบที่อาจตามมา รวมถึงวิธีการจัดการความเครียดที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้และมีสุขภาพกายใจที่ดีต่อไป

ความเครียดเกิดจากอะไร สาเหตุ อาการ และวิธีจัดการ 02

ความเครียดคืออะไร?

ความเครียดคือภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือปัจจัยคุกคามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าทางร่างกาย จิตใจ หรือสภาพแวดล้อม เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันและท้าทายเกินกว่าที่จะรับมือได้ ร่างกายจะมีกลไกการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว

เมื่อสมองรับรู้ว่าเกิดภาวะคุกคามหรือเครียด จะส่งสัญญาณกระตุ้นต่อมไร้ท่อในสมอง ทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนสตรีสหลักสำคัญ 3 ชนิดออกมา ได้แก่

 • คอร์ติซอล เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการตอบสนองต่อความเครียด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ใจสั่น และเพิ่มความตื่นตัว
 • อะดรีนาลีน เร่งการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น หายใจแรงขึ้น ส่งผลให้ร่างกายพร้อมปฏิบัติการ
 • โนรเอพิเนฟรีน เพิ่มความตื่นตัว กระตุ้นการสร้างน้ำตาลในเลือด และทำให้มีสมาธิมากขึ้น

การหลั่งฮอร์โมนดังกล่าวเป็นวิธีการที่ร่างกายเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ทำให้เกิดปฏิกิริยา เรียกว่า “ผลัดดันหรือหนีภัย (Fight or Flight Response)” ที่ส่งผลให้ระบบร่างกายและจิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง


สาเหตุของความเครียด

ความเครียดเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่

ปัจจัยภายใน

 • ปัญหาส่วนตัว เช่น ความกดดันจากการดูแลตนเอง บุคลิกภาพ มุมมองหรือทัศนคติที่มีต่อปัญหา
 • ปัญหาสุขภาพ เช่น การเจ็บป่วยเรื้อรัง ความพิการ หรือภาวะเสี่ยงต่อโรค

ปัจจัยภายนอก

 • ปัญหาการทำงาน เช่น ปริมาณงานมาก สภาพแวดล้อมการทำงานไม่เหมาะสม ขาดความมั่นคงในอาชีพ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
 • ปัญหาการเงิน เช่น รายได้ไม่เพียงพอ หนี้สินมาก การขาดการวางแผนทางการเงิน
 • ปัญหาครอบครัว เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว การดูแลบุตรหลาน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 • ปัญหาความสัมพันธ์ เช่น ความสัมพันธ์กับคู่สมรส ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการหาคู่ครอง ความรักที่สูญเสียไป

สัญญาณของความเครียด

เมื่อเกิดความเครียด ร่างกายและจิตใจจะมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงอาการต่างๆ เช่น

ทางร่างกาย

 • รู้สึกตึงเครียด
 • หงุดหงิดง่าย
 • นอนไม่หลับ
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดท้อง
 • เบื่ออาหาร
 • ใจสั่น
 • เหงื่อออกมากกว่าปกติ

ทางจิตใจ

 • วิตกกังวล
 • ซึมเศร้า
 • ขาดสมาธิ
 • หดหู่ซึมเซา
 • รู้สึกโดดเดี่ยว

ผลกระทบของความเครียด

หากความเครียดไม่ได้รับการจัดการที่ถูกวิธี อาจนำไปสู่ผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น

ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย

เมื่อร่างกายต้องเผชิญกับภาวะเครียดเป็นเวลานาน ระบบต่างๆ ในร่างกายจะได้รับผลกระทบ เช่น

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด – เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจวาย ความดันโลหิตสูง
 • ระบบทางเดินอาหาร – เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร อาการท้องผูก ท้องเดิน
 • ระบบภูมิคุ้มกัน – ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง ทำให้ป่วยบ่อยขึ้น หายจากอาการเจ็บป่วยช้า
 • ระบบประสาท – นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ

นอกจากนี้ ความเครียดยังอาจนำไปสู่การใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารกระตุ้นประสาทอื่นๆ ซึ่งย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมากขึ้น

ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

ความเครียดทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้หลายรูปแบบ ได้แก่

 • ภาวะซึมเศร้า รู้สึกหดหู่ท้อแท้ ไร้คุณค่า คิดอยากตาย
 • ภาวะวิตกกังวล ขาดความมั่นใจ กลัวล้มเหลว หวาดกลัว รู้สึกวิตกจริตจนนอนไม่หลับ
 • ภาวะแปรปรวนทางอารมณ์ โกรธง่าย นิสัยเปลี่ยนแปลงบ่อย
 • พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้สารเสพติด การดื่มแอลกอฮอล์ การกินอาหารมากเกินไป

ในบางรายที่ความเครียดรุนแรงมาก อาจนำไปสู่ภาวะทางจิตบางชนิด เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ภาวะแปรปรวนบุคลิกภาพ

ผลกระทบต่อความสัมพันธ์

เมื่ออยู่ในภาวะเครียด ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างย่อมได้รับผลกระทบ เช่น

 • เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง หวาดระแวงกันมากขึ้น
 • มีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดความรักความอบอุ่น
 • ความสัมพันธ์เสื่อมถอยลง ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 • มีปัญหาการสื่อสาร และประคับประคองความสัมพันธ์ได้ยากขึ้น

ผลกระทบต่อการทำงาน

การทำงานนั้นต้องใช้สมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่เมื่ออยู่ในภาวะเครียด ย่อมส่งผลกระทบดังนี้

 • ผลงานตกต่ำ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ละเลยงานได้ง่าย
 • การขาดงานบ่อย เนื่องจากความเจ็บป่วย การลางานบ่อยขึ้น
 • มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ไม่สามารถร่วมงานกันได้
 • หากความเครียดรุนแรงมาก อาจนำไปสู่การลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างได้

ความเครียดเกิดจากอะไร สาเหตุ อาการ และวิธีจัดการ 03

วิธีจัดการกับความเครียด

เทคนิคการผ่อนคลาย

 • การหายใจเข้าลึกๆ
 • การนั่งสมาธิ
 • โยคะ
 • ฟังเพลง
 • อ่านหนังสือ
 • ใช้เวลากับธรรมชาติ

เทคนิคการคิด

 • คิดบวก
 • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
 • เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ
 • จัดการเวลา
 • ให้อภัยตัวเอง

การออกกำลังกาย

 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • เล่นกีฬา
 • เดินเล่น
 • เต้นรำ

การพูดคุย

 • ระบายความรู้สึกกับคนใกล้ชิด
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

การดูแลตนเอง

 • ทานอาหารที่มีประโยชน์
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่

สรุป

จากบทความด้านบนจะเห็นได้ว่าความเครียดเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตในหลายๆด้าน หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว จะนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงมากมาย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ และประสิทธิภาพการทำงาน

ดังนั้น หากคุณนำวิธีการจัดการกับความเครียดที่เราได้แนะนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคุณได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนค่ะ แต่ที่สำคัญของการแก้ปัญหาความเครียดคุณควรไปปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะ