Blog

เทคโนโลยีการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็ง

ในวงการแพทย์โดยการรักษาโรคนี้ ก็จะนิยมเลือกใช้เครื่อง PET-CT เครื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถที่จะกำหนดระยะโรคได้อย่างแม่นยำเป็นอย่างมาก

ค่าน้ำตาลในเลือดสูงเท่าไรถึงเรียกว่าสูง

อาการของผู้ที่ป่วยเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ถ้าหากร่างกายของเรามีระดับน้ำตาลในเลือดที่มากกว่า 200 mg/dL ก็แสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่ภาวะโรคเบาหวาน อ่านต่อ…

การสังเกตอาการของผู้ที่จะป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อน

กรดไหลย้อนเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีการดูแลรักษาสุขภาพให้ดี การสังเกตอาการของผู้ที่จะป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อน จะมีอาการอะไรบ้างเรามาดูกันเลย ..

กรดไหลย้อนอันตรายถึงชีวิตจริงหรือไม่

การใช้ชีวิตของแต่ละคนในทุกวันนี้นั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นอยู่ การเลือกรับประทานอาหาร รวมถึงการออกกำลังกายนั้น

แนวทางการรักษาไขมันพอกตับ

 ไขมันพอกตับนั้นคือภาวะที่เรานั้นมีไขมีนไปแทรกที่เซลล์ของตับมากจนเกินไป ซึ่งถ้าตับของเรานั้นสะสมไขมันมากๆ นั้นก็จะทำให้ตับของเรานั้นทำงานหนัก ทำให้ตับของเรานั้นมีปัญหา

เทคโนโลยีการแพทย์คืออะไร

เทคโนโลยีการแพทย์ ทำให้การรักษาชีวิตของมนุษย์และการดำรงชีวิตต่างๆ ทำให้มีความสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ก็เป็นไปได้ด้วยแม่นยำที่ดีมาก

1 2 3 4 5 6